Privacy-policy
by Gcenter Studio


1. Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này bao gồm:

 • Các thông tin hoạt động trên giao diện người dùng của chúng tôi.
 • Cách chúng tôi sử dụng các thông tin đó.
 • Các lựa chọn mà chúng tôi cung cấp.

Chính sách Bảo mật này luôn gắn liền với Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi, cả hai kết hợp thành các thỏa thuận giữa bạn và Gcenter Studio. Bằng việc sử dụng sản phẩm của Gcenter studio đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với tất cả điều khoản thuộc chính sách này. Vui lòng xem lại từng tài liệu để hiểu được tất cả các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận đó.

Lưu ý:

Gcenter Studio có thể chứa các liên kết của bên thứ ba. Gcenter Studio không chịu trách nhiệm về thông tin hoặc nội dung trên các website của bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyến khích bạn nên xem lại những chính sách bảo mật trên website của bên thứ ba để hiểu hoạt động bảo mật thông tin của họ.

2. Thông tin chúng tôi thu thập

Nếu bạn chọn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân, thông tin liên lạc, thông tin thanh toán, và các thông tin khác trên giao diện người dùng.

Gcenter Studio thu thập và lưu trữ các thông tin sau đây:

 • Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, bao gồm thông tin cá nhân, ví dụ như địa chỉ email, và các thông tin tài chính...
 • Thông tin tự động thu thập trong quá trình sử dụng dịch vụ, chẳng hạn như dữ liệu đăng nhập, số liệu thống kê về lượt sử dụng, các thông tin trao đổi đến và đi từ giao diện người dùng và dữ liệu quảng cáo của chúng tôi.

Gcenter Studio không lưu trữ các thông tin sau đây:

 • Thông tin thẻ tín dụng và địa chỉ thanh toán của khách hàng.

Gcenter Studio sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

 • Để cung cấp, duy trì, bảo vệ và cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 • Giải quyết các tranh chấp và khắc phục sự cố;
 • Thực hiện thanh toán và thu lệ phí;
 • Đảm bảo sử dụng sản phẩm trực tuyến an toàn và thực thi các chính sách của chúng tôi;
 • Tùy chỉnh trải nghiệm của người sử dụng, phân tích hành vi sử dụng sản phẩm, cải thiện và đo lường các dịch vụ của chúng tôi.
 • Thông báo các khuyến mãi và các sự kiện;

Bạn đăng ký sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ trên Website của chúng tôi, đồng nghĩa với việc bạn đồng ý nhận các thông báo quan trọng từ Gcenter Studio, như các thông báo chính thức, tin nhắn dịch vụ khách hàng liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ trong khoảng thời gian mà chúng tôi cung cấp sản phẩm. Giao diện người dùng của Gcenter Studio có thể sử dụng thông tin thẻ tín dụng của khách hàng nhằm kiểm tra khả năng về tài chính của khách hàng tiềm năng và để giúp bạn thanh toán cho các sản phẩm mà bạn sử dụng.

Gcenter  Studio sẽ không cấp cho bên thứ ba quyền truy cập vào bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn.

Tính minh bạch

Gcenter Studio không sử dụng thông tin cá nhân của bạn để quảng cáo các dịch vụ, thông qua email hoặc gửi thư trực tiếp, nào khác ngoài các sản phẩm, dịch vụ từ Gcenter Studio. Thông báo của chúng tôi được sử dụng như một phương tiện để truyền thông đối với khách hàng, bao gồm các bản cập nhật cho các dịch vụ của chúng tôi cũng như các thỏa thuận với đối tác mới. Bạn có tùy chọn để bỏ đăng ký nhận bản tin của chúng tôi bất cứ lúc nào.

Nếu chúng tôi có ý định sử dụng thông tin của bạn cho một mục đích mà không có trong chính sách hoặc nếu chúng tôi có ý định tiết lộ cho một bên thứ ba không được xác định trước đó, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và bạn có quyền từ chối nếu cảm thấy không phù hợp. Gcenter Studio sẽ cung cấp cho các cá nhân sử dụng Gcenter Studio  cơ hội để lựa chọn (có hoặc không đồng ý) khi thông tin của họ được tiết lộ cho một bên thứ ba hoặc được sử dụng cho một mục đích khác ngoài mục đích mà nó được thu thập ban đầu.

Việc cung cấp về thông tin của bạn cho bên thứ ba

Chúng tôi không bán hay cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba với mục đích tiếp thị khi chưa có sự cho phép của bạn. Trong trường hợp có yêu cầu từ pháp luật hoặc để áp dụng điều khoản sử dụng, các hiệp định và các chính sách khác, giải quyết các khiếu nại liên quan đến nội dung khác vi phạm bản quyền, hoặc để bảo vệ quyền lợi, tài sản, hoặc sự an toàn của bất cứ ai. Chúng tôi cũng có thể cung cấp thông tin cá nhân:

 • Cho các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ cung cấp sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.
 • Để thực thi pháp luật hoặc cung cấp thông tin cho các cơ quan có thẩm quyền để điều tra, ngăn chặn, hoặc chống lại các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, vi phạm pháp luật, hoặc theo yêu cầu khác của pháp luật.

An ninh

Để ngăn chặn truy cập trái phép, thúc đẩy an ninh dữ liệu, và khuyến khích sử dụng hợp lý thông tin, Gcenter Studio sử dụng các công cụ, như các công nghệ mã hóa, bảo mật vật lý và điện tử, hoặc biện pháp bảo vệ để hỗ trợ trong việc bảo vệ thông tin của bạn. Tuy nhiên, không có bảo mật trên Internet là tuyệt đối, vì vậy trong một số trường hợp không mong muốn, Gcenter Studio có thể không đảm bảo được sự an toàn của một số thông tin mà bạn đã chia sẻ.

Thay đổi chính sách bảo mật này

Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách Bảo mật này vào bất cứ lúc nào bằng cách đăng các điều khoản sửa đổi trên gcenter-com.webnode.vn. Trong trường hợp sửa đổi, tất cả các điều khoản có hiệu lực sau ba mươi (30) ngày kể từ ngày công bố trên gcenter-com.webnode.vn. Tiếp tục sử dụng bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của Gcenter studio, tức là bạn đã chấp thuận bất cứ thay đổi, bổ sung chính sách bảo mật nào của Gcenter studio.

Thông tin liên hệ

Để truy cập thông tin của bạn, đặt câu hỏi về chính sách bảo mật của chúng tôi, hoặc khiếu nại, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Email: hoasinh01@gmail.com hoặc số điện thoại: 0973-314-476

Ngày có hiệu lực của chính sách này: 11 Tháng 3 năm 2017.e...